- Với hệ thống này các bạn có thể sử dụng đồng thời 3 nguồn BGM cho những khu vực mình thích

- Dễ dàng điều khiển không dây qua Ipad/Iphone

- Thích hợp cho môi trường chuyên nghiệp, văn phòng vừa và nhỏ

- Tiện lợi mở rộng công suất với amply Plena

PLENA_Matrix

Post by Nguyễn Thành Thắng