- Trung tâm âm thanh 6 vùng 240 W ứng dụng dự án vừa và nhỏ

- Tích hợp bộ phát BGM SD card/ USB, thu phát AM/FM

- Kết nối được amply ngoài

- Sủ dụng được nhiều bàn gọi chọn vùng

- Điều khiển từ xa bằng wall panel cho phép kết nối 1 micro cục bộ

Tham khảo tại đây Intro_Plena_AIO_PLN-6AIO240

 

post by sales1