Cty SMT J/S xin cám ơn sự đồng hành của Quý Khách Hàng trong thời gian qua.

Hôm nay SMT xin thông báo các mã hàng sau sẽ EOL sau ngày 30/11/2015.

DIP-6040-00N & DIP-6042-4HD & DIP-6043-4HD

DIP-6083-8HD & DIP-6082-8HD & DIP-6080-00N