Cty SMT J/S xin cám ơn sự đồng hành của Quý Khách Hàng trong thời gian qua.

Hôm nay SMT xin thông báo các mã hàng sau sẽ EOL sau ngày 30/12/2015:

NIN-40012-V3 & NII-40012-V3 & NDN40012-V3& NIN-50022-V3 & NII-50051-V3 & NDN-50022-V3 & NDI-50022-V3 & NDN-50051-V3

NTI-50022-V3 & NTI-40012-V3    ,DINION_IP_4000_5000_Special_enUS_18313798283 , DINION_IP_4000_5000_Special_enUS_18313798283)

Quý khách có nhu cầu vui lòng đặt hàng trước ngày 30/12/2015

Xin chân thành cám ơn Quý Khách Hàng!