PLM-8M8 PLENA matrix 8 Channel DSP Matrix Mixer

 • Complete DSP zone matrix mixer and loudspeaker processor
 • 4 microphone/line, 3 music source, call station and emergency inputs
 • 8 independent output zones, and “Amp Link” outputs
 • Ethernet control and Windows PC GUI, and an iOS app for zone control via iPhone and iPad
 • RS485 connection for call stations and wall control panels
PLM-8CS PLENA matrix 8 Zone Call Station
PLM-8CS PLENA matrix 8 Zone Call Station
 •  Bàn gọi, 8 vùng.
 • Mã số bán hàng PLM-8CS
 • Mã sản phẩm F.01U.269.007

 

PLM-4P125 PLENA matrix 4 Channel DSP 125W Amplifier
 •  Bộ trộn, bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số, 4 kênh, 125 W.
 • Mã số bán hàng PLM-4P125
 • Mã sản phẩm F.01U.269.006

 

PLM-WCP PLENA matrix Wall Control Panel

PLM-WCP PLENA matrix Wall Control Panel

 •  Bảng điều khiển gắn tường, 8 vùng.
 • Mã số bán hàng PLM-WCP
 • Mã sản phẩm F.01U.269.008
PLM-4P220 PLENA matrix 4 Channel DSP 220W Amplifier Bộ trộn, bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số, 4 kênh, 220 W.

 • Mã số bán hàng PLM-4P220 
 • Mã sản phẩm F.01U.269.005