Praesideo Bosch

Bộ tách Mạng PRS‑NSP
Bộ tách Mạng PRS‑NSP
- Hai đấu rẽ mạng dòng điện hạn chế - Hỗ trợ kết nối mạng dự phòng trên vòng lặp chính - Có thể cấp điện từ một nguồn cấp bên ngoài vào mạng - Đèn báo trạng thái nguồn điện và lỗi
Giao tiếp Cáp quang PRS‑FIN, PRS‑FINNA và PRS‑FINS
Giao tiếp Cáp quang PRS‑FIN, PRS‑FINNA và PRS‑FINS
- Kết nối mạng dự phòng - Đèn báo trạng thái nguồn điện và lỗi - Hai đầu vào điều khiển được giám sát (không phải PRS‑FINNA) - Có thể sử dụng một nguồn cấp điện cục bộ
Bộ Công cụ Đầu nối Cáp LBB4418/00 , LBB 4418/50
Hộp chứa với các công cụ đặc biệt dành cho việc sản xuất các cáp mạng có chiều dài tùy chỉnh.
Tổng đài điện thoại PC PRS ‑ SWCS / PRS ‑ SWCSL và PRS – TIC – E / PRS – CSC – E
Tổng đài điện thoại PC PRS ‑ SWCS / PRS ‑ SWCSL và PRS – TIC – E / PRS – CSC – E
- Phục vụ nhiều Máy khách Bàn Gọi và/hoặc Máy khách Giao diện Điện thoại - Điều khiển nhiều Bộ điều khiển mạng trong hệ thống mở rộng - Bao gồm chứng chỉ cho một Bộ điều khiển Mạng đơn lẻ - Điều khiển truy cập của người dùng với các quyền có thể chọn cho từng người dùng
Môđun Từ xa Bàn gọi Praesideo PRS – CSRM
Môđun Từ xa Bàn gọi Praesideo PRS – CSRM
- Kết nối với giao diện bàn gọi thông qua cáp CAT-5 - Dài đến 1 km từ mạng cáp quang Praesideo - Kết nối dành cho bàn phím - Kết nối dành cho bộ biến đổi và đèn LED trạng thái - Vỏ kim loại chắc chắn
Môđun Bàn gọi Praesideo PRS – CSM và PRS – CSKPM
Môđun Bàn gọi Praesideo PRS – CSM và PRS – CSKPM
- Kết nối mạng dự phòng - Kết nối dành cho LED trạng thái - Kết nối dành cho micrô và loa - Kết nối dành cho bàn phím - Vỏ kim loại chắc chắn
Bộ dụng cụ Từ xa Bàn gọi PRS ‑ CSRK
Bộ dụng cụ Từ xa Bàn gọi PRS ‑ CSRK
- Kết nối với giao diện bàn gọi thông qua cáp CAT-5 - Dài đến 1 km từ mạng cáp quang Praesideo - Sử dụng bàn phím Praesideo tiêu chuẩn để mở rộng - Bộ giới hạn tích hợp - Được cấp điện thông qua CAT-5 và/hoặc nguồn cấp điện cục bộ - Giám sát hoàn toàn
Bàn gọi Từ xa PRS‑CSR và Giao diện Bàn gọi PRS‑CSI
Bàn gọi Từ xa PRS‑CSR và Giao diện Bàn gọi PRS‑CSI
- Kết nối với giao diện bàn gọi thông qua cáp CAT-5 - Dài đến 1 km từ mạng cáp quang Praesideo - Sử dụng bàn phím Praesideo tiêu chuẩn để mở rộng - Bộ giới hạn tích hợp - Được cấp điện thông qua CAT-5 và/hoặc nguồn cấp điện cục bộ - Giám sát hoàn toàn
Bộ Bàn gọi LBB4433/00
Bộ Bàn gọi LBB4433/00
- Kết nối mạng dự phòng - Đầu ra nguồn 'BẬT' - Đầu ra chỉ báo trạng thái/lỗi - Đầu ra đối với loa giám sát - Chỉ báo ưu tiên của khu mục tiêu bận rộn - Giám sát micrô
Bàn gọi Cơ bản LBB4430/00 – LBB4432/00 – LBB4434/00 và PRS ‑ CSNKP
Bàn gọi Cơ bản LBB4430/00 – LBB4432/00 – LBB4434/00 và PRS ‑ CSNKP
- Kết nối mạng dự phòng - Chỉ báo nguồn ‘BẬT’ - Chỉ báo lỗi/trạng thái - Chỉ báo cho thấy mức độ ưu tiên của các điểm đến là cao hơn so với thông báo chờ xử lý - Giám sát vỏ micro - Thiết kế kiểu cách và hiện đại
Đầu ghép nối Cáp LBB 4419/00 (10 chiếc)
Đầu ghép nối Cáp LBB 4419/00 (10 chiếc)
Đầu ghép nối cáp, mỗi đầu ghép nối được sử dụng để kết nối 2 cáp mạng Praesideo trong chuỗi để tăng chiều dài lên tối đa là 30 m (bộ 10 chiếc).
Bộ Đầu nối Mạng LBB 4417/00 (20 chiếc)
Bộ Đầu nối Mạng LBB 4417/00 (20 chiếc)
Các đầu nối mạng Praesideo, được sử dụng với cáp mạng LBB4416/00 cho 10 cáp có chiều dài tùy chỉnh (bộ 20 chiếc)
Cáp Mạng Quang LBB 4416 Series ( LBB 4416 / 00 , 01, 02, 05, 10, 20, 50 )
Cáp Mạng Quang LBB 4416 Series ( LBB 4416 / 00 , 01, 02, 05, 10, 20, 50 )
- 2 cáp quang bằng chất dẻo để truyền dữ liệu và âm thanh - 2 lõi đồng để cấp nguồn - 2 đầu nối