Volumn Control Bosch

Bộ điều khiển Âm lượng Kiểu Nhật LBC 14×2/x0 và Bộ chọn Chương trình LBC 1434/10
Bộ điều khiển Âm lượng Kiểu Nhật LBC 14×2/x0 và Bộ chọn Chương trình LBC 1434/10
- Phiên bản 12 W và 36 W - Có sẵn các phiên bản tiết kiệm điện hoặc dự phòng - Rơ-le ghi đè cài sẵn 24 VDC - Thích hợp với các hệ thống 3 dây và 4 dây - Bộ chọn chương trình lên tới năm kênh - Tuân thủ theo những qui định quốc tế trong lắp đặt và an toàn
Điều khiển Âm lượng LBC 14xx/x0 U40 và Bộ chọn Chương trình LBC 1431/10
Điều khiển Âm lượng LBC 14xx/x0 U40 và Bộ chọn Chương trình LBC 1431/10
- Các phiên bản 12 W, 36 W và 100 W - Có sẵn các phiên bản tiết kiệm điện hoặc dự phòng - Rơ-le ghi đè cài sẵn 24 VDC - Hệ thống xoay liên tục - Thích hợp với các hệ thống 3 dây và 4 dây - Bộ chọn chương trình lên tới năm kênh - Hộp gắn bề mặt tùy chọn - Tuân thủ theo những qui định quốc tế trong lắp đặt và an toàn
Điều khiển Âm Lượng LBC 14×0/x0 MK và Bộ chọn Chương trình LBC 1430/10
Điều khiển Âm Lượng LBC 14×0/x0 MK và Bộ chọn Chương trình LBC 1430/10
- Các phiên bản 12 W, 36 W và 100 W - Có sẵn các phiên bản tiết kiệm điện hoặc dự phòng - Rơ-le ghi đè cài sẵn 24 VDC - Hệ thống xoay liên tục - Thích hợp với các hệ thống 3 dây và 4 dây - Bộ chọn chương trình lên tới năm kênh - Hộp gắn bề mặt tùy chọn - Tuân thủ theo những qui định quốc tế trong lắp đặt và an toàn